Χριστούγεννα στην αίθουσα εκδηλώσεων “Κτήμα Εφηλένα”