Κτήμα Εφηλενα – Φωτογραφίες από τη προετοιμασία του γάμου της Ελένης και του Χρυσόστομου.